Meny
Affärsområden

Kvalitet och miljö

Tranås Åkeri arbetar aktivt med kvalitet och miljö. Vi är certifierat enligt ISO 9001 resp ISO 14001

Tranås Åkeri är certifierat inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

Det betyder att vi utför dina uppdrag effektivt och med hög kvalitet.

Eftersom vi samtidigt arbetar i en bransch med förhållandevis hög miljöpåverkan, är vårt miljöarbete av stor betydelse.

Kvalitet och miljö – genom certifierade transporter

Vi arbetar systematiskt och har rutiner som styr vår verksamhet både när det gäller kvalitet och miljö. Vårt mål är att detta ska vara positivt för dig som kund och för miljön.

Certifieringen enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 är bekräftelse på att vi nått ett delmål i vårt kvalitets- och miljöarbete. Semko-Dekra Certification AB har certifierat våra verksamhetssystem för kvalitet och miljö.

Prestandadeklarerat CE-märkt stenmaterial

Från och med den 1 juli 2013 kräver EU:s byggproduktförordning (CPR) att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard skall ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU. Detta gäller för alla byggprodukter, även stenmaterial t.o.m. 0/90 mm.

Vid behov av gamla dokument – kontakta Tranås Åkeri.

Från vår täkt i Göberga levererar stenmaterial med prestanda deklaration och CE-märkning av de sorteringar som  används till produktion av betongprodukter enligt EU:s byggproduktförordning (CPR).

Ladda ner EG-intyget om CE-märkt stenmaterial som pdf

Ladda ner ISO 9001-certifikatet som pdf

Ladda ner ISO 14001-certifikatet som pdf

Ladda ner prestandadeklarationer