Meny
Affärsområden

Vitsen med en egen slinga

Slingbilar

Att en hel lastbilslast har högre prioritet än några enstaka pallar förstår vem som helst. Ändå går oförtjänt mycket pallgods idag via anonyma logistikcenter. På Tranås Åkeri har vi som ambition att köra godset från avsändare till mottagare utan omlastning.

Har du underleverantörer på rimligt avstånd lönar det sig ofta att samordna transporterna i en slinga.

Fördelen med slingbil är:
  • hög transportkvalitet
  • färre och bättre tajmade leveranser
  • optimalt packat
  • emballage i retur
  • mindre pappersgöra

Generellt kan man säga att färre turer med bättre fyllnadsgrad gynnar både miljö och transportekonomi. Be oss gärna räkna på ett kostnadseffektivt upplägg!