Meny
Affärsområden
Ansikten du känner igen. Och kan prata med.

Ansikten du känner igen. Och kan prata med.

Fördelen med ett litet, regionalt åkeri är att du möter samma chaufförer vecka efter vecka. Har du en gång talat om var pallen ska de stå vet de det. Ansvarskänslan blir lite större. Rutter och rutiner lär de sig snabbt. Uppstår det problem längs vägen meddelar de sig och löser situationen. Som om det var deras eget gods det handlade om.